Gan Jeladim

Joulukuu 6, 2015Posted by Gan

 
Päiväkoti Gan Jeladim on perustettu 20.10.1953. Päiväkoti toimi vuoteen 1984 osapäiväisenä ja 1.1.1985 alkaen kokopäiväisenä. Päiväkodin lapset ovat 3-8 -vuotiaita.
Päiväkodissa toimii 3-5 -vuotiaiden ryhmä, esiopetusryhmä (joka kuuluu hallinnollisesti Juutalaiselle koululle) sekä koululaisten iltapäiväryhmä, joka on tarkoitettu Helsingin Juutalaisen Yhteiskoulun 1-2 luokan oppilaille. Päiväkodin opetuskielenä on suomi, mutta hepreaa käytetään päivittäin lauluissa ja rukouksissa.
Päiväkoti on osa Helsingin juutalaista seurakuntaa. Seurakunnan valtuusto valitsee päiväkodille johtokunnan kolmivuotiskaudeksi. Johtokunta vastaa päiväkodin talousarviosta, laatii toimintaperiaatteet seurakunnan arvojen mukaiseksi, valitsee lapset seurakunnan periaatteiden mukaisesti. Johtokunta vastaa, että päiväkodin henkilökunta on päivähoitolain ja asetusten mukainen ja noudattaa päiväkodin ohjesääntöä.

Gan Jeladim (fi)

Päiväkoti Gan Jeladim on Suomen ainoa juutalainen päiväkoti, joka toimintavuonna 2013 vietti 60-vuotisjuhliaan. Helsingin keskustassa sijaitseva päiväkoti tarjoaa kokopäiväistä hoitoa 3-6 vuotiaille lapsille. Päiväkoti Gan Jeladim on suomenkielinen päiväkoti, jossa lapsille opetetaan myös heprean kieltä.
Päiväkoti tarjoaa lapsille turvallisen, välittävän ja iloisen kasvuympäristön. Lapsia rohkaistaan kehittämään omaa persoonallisuuttaan ja hankkimaan uusia tietoja ja taitoja. Päiväkodissa askarrellaan, piirretään ja maalataan lähes päivittäin. Luovuutta kehitetään myös musiikin keinoin. Juutalaisten juhlapyhien lisäksi vietetään suomalaisia juhlia kuten itsenäisyyspäivää ja vappua. Lapset ulkoilevat pääsääntöisesti kahdesti päivässä omalla pihalla tai läheisessä puistossa. Retkiä tehdään lähialueiden kohteisiin.
Päiväkodissa on tilaa 42 lapselle. Lisäksi päiväkoti Gan Jeladim järjestää iltapäivätoimintaa Helsingin Juutalaisen Yhteiskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille. Päiväkodissa noudatetaan Suomen päivähoitoa ja esiopetusta sääteleviä lakeja ja asetuksia. Henkilökunta on mitoitettu lain vaatimusten mukaisesti. Lastentarhanopettajat ja lähihoitajat ovat sitoutuneita työhönsä, ja henkilökunnan vaihtuvuus on vähäistä.

Aukioloajat Päiväkoti on auki klo 7.30-17.00 maanantaista perjantaihin. Sapatin vuoksi päiväkoti suljetaan talviperjantaisin tavallista aikaisemmin. Päiväkoti on kiinni juutalaisina pyhinä sekä kansallisina pyhäpäivinä. Päiväkoti on kiinni heinäkuun.

Hoitomaksut
Lapselle on mahdollista anoa koko- tai osapäiväistä hoitopaikkaa (osapäivä päättyy klo 13.30). Vaikka päiväkoti on yksityinen, maksuluokat ovat pitkälti samat kuin julkisella päivähoidon tarjoajalla. Hoitomaksuperiaatteita voi tiedustella päiväkodista. Kelasta on mahdollista anoa yksityisen hoidon tukea.

Ateriat
Lapsille tarjotaan aamiainen, lounas ja välipala. Maukkaat kosher-ateriat valmistetaan omassa keittiössä. Viikottainen ruokalista sisältää lihaa, kalaa, kasviksia ja maitotuotteita. Lääkärintodistuksella määritellyt erityisruokavaliot huomioidaan.

Ryhmät ja opetus
Päiväkodissa on kolme ryhmää, Nallet, Leijonat ja koululaisten iltapäiväryhmä. Ryhmät perustuvat lasten ikään. Lapset aloittavat Nalleissa (3-4 vuotiaat) ja siirtyvät sen jälkeen Leijoniin (5-6 vuotiaat). Esikoululaiset ovat osa Leijonaryhmää. Koululaisten iltapäiväryhmä koostuu 1. ja 2. luokan oppilaista.

Esikoulu
Esikoulu kestää päivittäin neljä tuntia (klo 8.45-12.45). Tarkoituksena on valmistaa lapsia kouluelämää varten. Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu sijaitsee samassa rakennuksessa päiväkodin kanssa. Ensimmäisen luokan opettaja pitää esikoululaisille kerran viikossa oppitunnin koulussa, jotta siirtyminen kouluun sujuisi mahdollisimman helposti ja mutkattomasti.

Vanhempien ja päiväkodin yhteistyö
Kiinteä yhteys päiväkodin ja lasten vanhempien välillä on tärkeää lasten hyvinvoinnille.
Vanhempien yhteyttä päiväkotiin rohkaistaan seuraavin keinoin:
 • Vanhempia rohkaistaan tulemaan lapsen kanssa vierailulle päiväkotiin ennen varsinaista aloituspäivää.
 • Päiväkoti Gan Jeladimin johtaja kutsuu molemmat vanhemmat tutustumaan päiväkodin toimintaan.
 • Vanhemmat ovat tervetulleita jäämään ensimmäisten päivien aikana lapsensa kanssa päiväkotiin, jotta lapsella olisi mahdollisimman pehmeä alku Gan Jeladimissa.
 • Vanhemmat saavat viikoittain tietoa päiväkodin toiminnasta sähköpostin ja tiedotteiden välityksellä.
 • Päiväkodin johtokunnassa on 5-7 vanhempien edustajaa.
 • Opettajat keskustelevat syys- ja kevätkaudella vanhempien kanssa kahdenvälisesti, jotta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa kehityksestä ja viihtymisestä.
 • Vanhemmat voivat olla päivittäin yhteydessä opettajiin puhelimitse tai paikan päällä.
 • Vanhemmat kutsutaan viettämään päiväkodin juhlia, kuten hanukkaa, purimia, kevätjuhlaa yms.
 • Vanhemmat saavat osallistua viikottaiseen sapatin viettoon, kun heidän lapsensa on "äitinä/isänä".

 • Hyväksyminen päiväkotiin

  Lapsi voi aloittaa päiväkodissa aikaisintaan sinä lukukautena, kun hän täyttää kolme vuotta. On suositeltavaa, että lapsi pärjää ilman vaippaa päiväkodissa aloittaessaan.Seurakunnan sääntöjen mukaisesti vähintään toisen vanhemman tulee olla Helsingin juutalaisen seurakunnan jäsen. Jos molemmat vanhemmat voivat sääntöjen mukaan olla jäseninä seurakunnassa, tulee molempien olla jäseniä. Kummankin vanhemman tulee hyväksyä lapsen ilmoittaminen päiväkotiin. Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja

  Viestintä
  Vanhempiin pidetään yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse. Vanhemmille lähetetään ryhmien viikko-ohjelmat. Viikko-ohjelmat ovat myös nähtävillä päiväkodin ilmoitustaululla. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä henkilökuntaan puhelimitse tai varaamalla tapaamisajan keskustellakseen lapsensa asioista.

  Terveys ja turvallisuus
  Päiväkoti Gan Jeladimin toimintaa valvoo Helsingin kaupungin Varhaiskasvatusvirasto.
  Päiväkodissa on nähtävillä voimassaoleva omavalvontaohjelma.
  Seurakunnan keittiö on Suomen päärabbiinin valvonnassa.
  Riskiarviointia tehdään päivittäin.
  Paloharjoituksia tehdään puolivuosittain.
  Henkilökunnalla on ensiapukoulutus.
  Seurakuntakeskusta vartioidaan ympärivuorokautisesti. Vierailijat tarkastetaan turvallisuushenkilökunnan toimesta.
  Vanhempia pyydetään toimittamaan päiväkodille tiedot lapsensa terveydentilasta. Sairasta lasta ei saa tuoda päiväkotiin.

  Opetussuunnitelma
  Päiväkoti on juutalainen päiväkoti Helsingin synagogan yhteydessä. Juutalainen uskonto ja kulttuuri ovat elävänä osana päivittäistä opetussuunnitelmaa. Päiväkodissa vietetään joka perjantai sapattia perinteisten siunausten ja laulujen saattelemana. Havdala (sapatin päättymisseremonia) käynnistää viikon maanantaisin. Juutalaisia juhlia vietetään juutalaisen kalenterin mukaisesti kertomusten, musiikin, draaman, taiteen, kuvaamataidon sekä ruokien kautta. Päivittäinen ohjelma suunnitellaan juutalaisen kalenterin mukaan. Ohjelma rakentuu jonkin teeman ympärille, joka yleensä kestää 1-4 viikkoa. Lapsia viedään myös retkille, kuten esim. kasvitieteelliseen puutarhaan Tu bishvatina. Opetussuunnitelma on suunniteltu vastaaman kunkin lapsen yksilöllisiä tarpeita yhteisössä. Mm. näillä sisältöalueilla edistetään lapsen oppimista Päiväkoti Gan Jeladimissa.

  Kuvataide
 • Lapset tutustutetaan eri materiaaleihin ja työvälineisiin.

 • Lukeminen
 • Kirjoja on saatavilla sekä suomeksi että hepreaksi.

 • Leikkiminen
 • Päiväkodissa on leluja moniin eri tarpeisiin, tytöille ja pojille. Niin koti- kuin rakennusleikitkin onnistuvat! Tekemistä riittää myös monenlaisten pelien parissa.

 • Musiikki
 • Musiikki kuuluu olennaisena osana päivittäiseen toimintaan. Lauluja lauletaan suomen- ja heprean kielellä. Lapset tutustutetaan eri instrumentteihin.

 • Ulkoleikit
 • Lapset ulkoilevat kaksi kertaa päivässä. Oman pihan lisäksi vieraillaan leikkipuistoissa ja lähimetsiköissä.

 • Liikunta
 • Päiväkodissa harrastetaan monipuolista sisä- ja ulkoliikuntaa. Salissa jumpataan ja pelataan. Talvella lapset käyvät pulkkamäessä ja esikoululaiset, mahdollisuuksien mukaan, luistelemassa.

 • Kulttuuri
  Päiväkoti Gan Jeladimin opetuksen pääpaino on suomen kielessä, juutalaisessa uskonnossa ja tapakasvatuksessa.Kaikki lapset opiskelevat hepreaa kerran tai kaksi viikossa. Lisäksi lapset oppivat heprean kieltä muun muassa laulujen ja juutalaisiin pyhiin liittyvien tarinoiden yhteydessä. Päiväkodissa vietetään myös kansallisia suomalaisia juhlapäiviä, kuten esim. itsenäisyyspäivää, vappua ja äitienpäivää. Poikkeavat aukioloajat (talviperjantait, juutalaiset pyhät)

  Päiväkoti Gan Jeladimin koululaisten iltapäivätoiminta

  Päiväkoti Gan Jeladim järjestää ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille iltapäivätoimintaa koulupäivien jälkeen.
  Oppilaille tarjotaan toimintaa askartelusta liikuntaan. Oppilaat ulkoilevat päivittäin.
  Läksyjen tekoon annetaan myös mahdollisuus.
  Oppilaille tarjotaan monipuolinen välipala päivittäin.
  Iltapäivätoiminta-aika: koulun päättymisestä klo 17.00 asti. Poikkeavat aukioloajat ilmoitetaan lukuvuoden alussa.
  Iltapäivätoiminta on maksullista. Kuukausimaksu on 100€/kk/lapsi.
  Lisätietoa iltapäivätoiminnasta saa päiväkodin johtajalta, Rebecca Hasensonilta, p. 09-586 03128.
  Iltapäivätoiminnan ohjaajat ovat tavoitettavissa numerosta 050-440 9002.

  Ilmoittautuminen iltapäivätoimintaan:
  Iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan Helsingin kaupungin lomakkeella. Lomakkeen saa joko Päiväkoti Gan Jeladimista tai Helsingin kaupungin sivuilta.
  Osoite on: www.hel.fi/koululaiset-> Hakeminen ja valinnat
  Lomake palautetaan Päiväkoti Gan Jeladimiin. Ilmoittautumisaika on keväisin ja syksyisin

  Irtisanoutuminen iltapäivätoiminnasta:
  Irtisanoutuminen tehdään kirjallisena vähintään neljä viikkoa ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua. Hoitosuhde päättyy aina kuukauden lopussa. Irtisanoutumiskaavakkeen saa päiväkodin johtajalta. Täytetty kaavake palautetaan Päiväkoti Gan Jeladimin johtajalle.
  Iltapäivätoiminnan alue-esitteeseen voi tutustua opetus viraston sivuilla.

  Gan Jeladimin Daycare

  About the daycare center
  The Päiväkoti Gan Jeladim is the only Jewish daycare center in Finland, located in the city center of Helsinki in Kamppi. It is a Finnish speaking daycare center where also Hebrew is taught. It celebrated its 60th anniversary in October 2013.
  We aim to provide a safe, caring and happy environment for children aged 3-6 where they are encouraged to develop their own personalities and to acquire knowledge and skills. We give kids the opportunities to be creative.
  The daycare center has a maximum of 42 children. In addition the Päiväkoti Gan Jeladim arranges the after-school group of the first and second graders of the Jewish school (ages 7-8). We are following the laws and guidelines and we choose the staff according to these.

  Opening hours The daycare center is open from 7:30am to 17:00pm Monday to Friday weekly. During wintertime the daycare center closes earlier on Shabbat eves (For Friday closings). The daycare center is closed on Jewish holidays, and on Finnish national holidays. Information on holidays can be found here: xxx. The daycare center closes down in July.

  Financial issues
  The children are offered half (finishing at 13.30.) or whole-day places. Although Päiväkoti Gan Jeladim is a private daycare center, our fees are the same as in a public daycare center. You can ask about the fees in the daycare center.

  Meals
  Kosher meals are prepared in the kitchen of the community prepared on site and offered to the children three times a day. They can choose between various meals for breakfast, lunch and snack. The weekly menu includes meat, fish, fresh vegetables and daily products. In case of children with special dietary needs we require a medical certificate.

  Classes
  The children are taught in three class groupings. These class grouping are based on the age of the child. Children normally start in the Bear class (Nallet - 3-4 years). They then move into the Lion group (Leijonat - 5-6 years). Pre-schoolers attend the Lion group. The third group is the after-school group.

  Pre-school
  The pre-schoolers have four lessons every day from 8.45 to 12.45. The aim of this is to prepare them for the school-life. The Helsinki Jewish school is in the same building like our daycare center and the first graders’ teacher helds a lesson per week for the preschoolers to get them to know life at school as well as their future teacher.
  Parental involvement – Educational partnership
  A close link between our kindergarten and parents is very important to the children's wellbeing and therefore we do our utmost to develop a functioning partnership between the home and the Päiväkoti Gan Jeladim.
  Parental involvement is encouraged in the following ways:
 • Parents are encouraged to bring their children to visit us in the term before they start.
 • The principal of Päiväkoti Gan Jeladim invites both parents to get acquainted with the Gan.
 • Parents are welcome to stay and settle in their children when
 • they start at the daycare center.
 • There are 5-7 parent representatives in the Board of the Gan Jeladim.
 • Consultation hours are held each term to allow the parents to meet the teachers and to get a follow-up of the children’s development
 • Parents can also contact the teachers either by phone or at the daycare center to arrange a meeting to discuss any issues related to their child.
 • We invite parents to join us for festival celebrations during the year (e.g. Hanukkah, Purim and Spring festival)
 • Parents are invited to take part when their children are ima/aba shel Shabbat (mother/father of the Sabbath, once a year for 5-6 year old children).

 • Admissions
  Children may start with us earliest in the term in which they turn the age of 3. It is preferable that children should be toilet-trained before they start at the daycare center.
  According to the rules of the Jewish Community, at least one parent should be a member of the Jewish Community. In cases where both parents are Jewish, both parents have to be members of the community and in any case both parents have to agree to the enrollment of their child.

  Communication
  We send out the weekly program of the groups to parents each week if they wish. The program can also be seen on the notice board. The teachers have once per term a consultation hour for parents. Parents can also contact the teachers either by phone or at the Daycare center to arrange a meeting to discuss any issues related to their child.

  Health and Safety
 • Päiväkoti Gan Jeladim is inspected by the Municipality of Helsinki (Early Education Manager). A full Health and Safety policy is held in Gan and parents can ask to see this (Omavalvontaohjelma in Finnish).
 • The kitchen of the community is inspected by the Rabbi of Finland as well as the Municipality of Helsinki.
 • Risk Assessment is carried out daily.
 • Fire drills are held and recorded every half term. Staff hold first-aid certificates.
 • The front gate of the community area is locked all the time. The premises can only be entered by parents or workers. All visitors of the community are checked by the security.
 • The task of the security guards is to patrol the Community area and to constantly verify the grounds.
 • Parents are asked to provide us with information regarding their child's health and vaccinations. We ask that each child who is sent to the daycare center be in good health and be non-infectious.

 • Curriculum
  We are a Jewish kindergarten attached to the Synagogue of Helsinki where Jewish religion and culture are a living part of the daily curriculum. We celebrate Kabbalat Shabbat each Friday with blessings and songs. The week starts with Havdalah. The Jewish festivals are celebrated as they occur through stories, music, drama, creative work and cookery.
  Parents and our Rabbi are often invited to attend. The staff plans the daily curriculum in line with the Jewish calendar and base this planning around a theme, which normally lasts for one to four weeks. Where appropriate we take the children on outings to different programs, eg. Botanical Garden at Tu Bishvat.

  The activities we provide to promote the children's learning include:
 • Arts and Crafts: we make kids familiar with various tools and materials.
 • Book corner: children are encouraged to look at picture and story books and talk about them. Books are available both in Finnish and Hebrew.
 • Home corner: we have home corners equipped with dolls, furniture and household items where children can enjoy imaginative play and interact with their peers.
 • Construction: toys, puzzles, woodwork, threading and games.
 • Music: is a major part of our daily activities.
 • Outdoor play: We take children out twice a day. We often also visit a big playground close to our premises. In wintertime, when possible we take children to slide and in addition the pre-schoolers to ice-skating.
 • Sports: in the daycare center there is a great variety of indoor and outdoor sports

 • Culture
  All children have Hebrew lessons once or twice a week. Additionally kids also learn Hebrew through songs connected to different festivals as well as through children’s songs, the text of the prayers and the different Hebrew terms related to the holidays.
  The main focus of education in Päiväkoti Gan Jeladim is Finnish language, Jewish tradition and education.
  We also celebrate main Finnish national holidays such as e.g. Independence Day, 1st May (Vappu), Mothers’ Day.